Ensiavun antaminen on jokaisen velvollisuus

Ensiapu onnettomuustilanteessa tai esimerkiksi sairaskohtauksen aikana voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Ensiapua antamalla voidaan turvata autettavan henkilön hengitys ja verenkierto, sekä estää hänen tilansa huononeminen ammattiavun saapumiseen asti.

Vaikka tilannetta ei vielä olisi omalle kohdalle sattunut, voi onnettomuus osua meille kenestä tahansa ja koska tahansa. Sen lisäksi, että ensiavulla pystyy turvaamaan läheistensä hyvinvoinnin, pystyy sillä auttamaan ketä tahansa onnettomuuden uhriksi joutunutta.

Ensiavun eri vaiheet

Tärkeintä tapaturman sattuessa on turvata uhrin hengitys, jotta veri pääsee kiertämään aivoihin ja pitää sydämen sykkimässä. Jos uhri on lakannut hengittämästä, tulee elvytys aloittaa välittömästi juuri hengityksen palauttamiseksi. Onnettomuustilanteessa, josta on aiheutunut uhrille runsasta verenvuotoa, tulee verenvuoto tyrehdyttää mahdollisimman hyvin. Tärkeää onnettomuushetkellä on pysyä itse rauhallisena ja toimia johdonmukaisesti uhrin auttamiseksi. Ensiapukursseja löytyy esimerkiksi täältä.

Ensiavun antamisen tärkeys

Tilanteen lukeminen on ensisijaista, jotta ensiavun voi suhteuttaa tilanteen vaatimuksiin. Jos kyseessä on esimerkiksi pieni tukehtumaisillaan oleva lapsi, tärkeintä on saada ruoka pois lapsen hengitysteistä. Onnettomuuspaikalla, jossa on pahoin loukkaantuneita uhreja, tulee soittaa hätänumeroon ja pyrkiä turvaamaan uhrien vointi pelastushenkilöstöä odottaessa. Vähintä mitä kukin voi tehdä, on soittaa välittömästi hätänumeroon. Velvollisuus antaa ensiapua on jokaisen kansalaisen velvollisuus, ja mitä paremmin apua osaa antaa, sitä paremmat edellytykset uhrilla on selvitä. Osallistu ensiapukurssille lähellä sinua ja varmista, että taidot ovat hallussa.

Tee tilauksesi verkossa ja varmista, että mukanasi on aina ensiavun antamiseen tarvittavat välineet.

Cindy Leannon IV